Ansietat

ANSIETAT

Preguntes i respostes més comuns.

Qué és l'ansietat?

L’ansietat és una emoció, en un cert sentit molt pareguda a la por, que compartix a més una sèrie de característiques amb una altra, l’enuig. Quan diem per exemple «estic nerviós», estem manifestant un estat emocional d’ansietat mentres que si diem «estic enutjat»; l’estat emocional a què m’estic referint és el d’ira o enuig. Els estats emocionals sorgixen en un moment o situació determinada i tenen una duració relativament curta. Estem per exemple nerviosos quan tenim pressa i no arribem a una cita i tornem a estar més tranquils quan ja hem arribat. Un dels exemples més fàcils de veure és el de la por que sorgix davant d’una situació de perill. Quan creiem que està en joc nostra vida, el nostre cos respon per mitjà de l’augment de la tensió muscular, tractant d’evitar el que causa nostre temor etc. Totes estes reaccions són naturals i ajuden a preservar la nostra integritat física.

 

Situacions

   Situacions més habituals:

  • Situacions en les quals ens sentim avaluats. Estem sotmesos a prova i el resultat pot ser negatiu o positiu.
     Situacions interpersonals o socials. Quan són més cara a cara que les anteriors.
  • Situacions fòbiques. Ansietat que ens pot produir el viatjar amb avió, les agulles, els animals inofensius, les aglomeracions o els espais tancats…
  •  Situacions de la vida quotidiana. Com intentar adormir-se sense aconseguir-ho, treballar, estudiar etc., quan hem aprés a desenvolupar aquestes activitats sota tensió, amb preocupació i partint de pensaments negatius.

Prevenció

La relaxació, uns 20 minutos introduïts de manera rutinària en el nostre dia a dia ajudarà al fet que, al cap d’uns mesos, hàgem adquirit aquesta habilitat i l’hàgem introduïda de manera natural en les nostres vides. Entendre els passos de reestructuració cognitiva, és a dir, aquells que ens ajudarà a interpretar de manera correcta la realitat, són una mica més complicats. La lectura de tota aquesta informació i la realització dels exercicis que es proposen, pot ajudar-nos a anar desenvolupant una certa habilitat a l’hora d’identificar tendències errònies a l’hora de processar la informació.
També proposem la lectura de llibres com “Vença els seus temors”, de Reneau Z. Peurifoy. Es tracta d’un llibre molt pràctic, divulgatiu i operatiu que tracta de donar informació sobre els diferents trastorns relacionats amb l’ansietat, la por i l’estrés. També indica una sèrie de pautes per a identificar les emocions negatives associades a ells amb la finalitat de controlar-les i reduir-les de manera eficaç i diverses activitats.

Maneig de l'ansietat

Les tècniques de tractament més eficaços que s’usen habitualment en la teràpia dels símptomes i trastorns de l’ansietat són de diversos tipus.

  • Tècniques farmacològiques. Els ansiolítics o tranquil·litzants són un tipus de fàrmacs que redueixen els símptomes d’ansietat ràpidament, la qual cosa resulta molt útil per a reduir el malestar i l’activació fisiològica de l’atac de pànic o les obsessions, encara que a la llarga no són eficaces per a eliminar aquests trastorns.  No obstant això, han de substituir-se a poc a poc per l’autocontrol, en cas contrari poden arribar a generar addicció, sense haver solucionat el problema.
  • Tècniques cognitives. Són una sèrie de tècniques basades en l’entrenament. Amb elles, la persona millora la seua capacitat d’acte observació i acte correcció dels seus pensaments, la seua conducta i les seues emocions.
  • Tècniques de relaxació de l’activitat fisiològica. Són tècniques que ens ensenyen a relaxar-nos, a soltar els músculs, respirar correctament, respirar i en general a disminuir l’activació. És necessari practicar-les tots els dies i l’ideal és complementar-les amb una altra mena d’activitat física.
  • Tècniques centrades en la conducta. Ressalten la necessitat d’exposar-se a les situacions que temem de manera controlada i mitjançant aproximacions successives i tenint en compte el principi de reforç, és a dir, la importància de premiar-se pels èxits i de corregir els errors sense castigar-se.
  • Tècniques centrades en l’habilitats personals. Algunes persones no saben comportar-se davant determinades situacions de la manera més adequada i moltes vegades no és únicament per temor sinó per falta d’experiència, d’hàbit o d’habilitat. En aquests casos cal realitzar un entrenament per a fomentar aqueixes habilitats necessàries per a enfrontar-se a cada situació.
Informació i fotografies extretes de: Ministeri de sanitat, Govern d’Espanya